Papper eller dator

Papper och penna eller dator när eleverna antecknar?

Dator samt papper och penna

Då och då blossar diskussionen upp i skolsverige om huruvida eleverna ska anteckna för hand eller med hjälp av dator/platta. Som de flesta diskussionerna (eller egentligen debatterna) ses frågan som något svart eller vitt, man är för det ena eller det andra alternativet och alla som tycker motsatsen är ”idioter” som inte förstår någonting (jag skriver debatt, då få av de som deltar är intresserade av en dialog, de vet ju redan ”bäst” och är mer intresserade av att trycka ner sina åsikter i halsen på andra än att fundera på varför motparten har motsatt åsikt).

Jag menar att infallsvinkeln till frågeställningen är felaktig och därför kommer man fram till fel slutsatser. Om vi istället börjar med en helt annan frågeställning inser vi direkt att frågan inte är svart eller vit, utan att svaret istället är att ibland är det ena alternativet bäst och ibland är det andra alternativet bäst! Utgångspunkten för mitt resonemang är att man måste börja med vad som är syfte och mål med att eleverna antecknar/skriver. Målet och syftet är förstås olika vid olika tillfällen. Jag kommer nedan att ge några konkreta exempel för att försöka belysa hur jag tänker.

Ex 1: En kortare minnesanteckning

Något som man antecknar för att vara säker på att man kommer ihåg det vid ett senare tillfälle. Arbetsminnet är ju den verkliga flaskhalsen när det gäller memorering och att tro att man kommer ihåg något utan att ha skrivit ner det är vi få som klarar av i realiteten. Testa själv med ett mobilnummer du inte kan från tidigare så förstår du vad jag menar. 5-9 siffror (med i genomsnitt 7 siffror) klarar de flesta av att hålla i arbetsminnet, men det räcker att någon stör dig för att du ska tömma arbetsminnet och glömma det du tänkte på.

Anteckna med papper och penna om det finns tillgängligt och om inte så fungerar t ex anteckningar på mobilen eller att fotografera det du ska komma ihåg ypperligt.

Papper och penna bäst    Mobiltelefon näst bäst

Papper och penna bäst, mobiltelefon näst bäst i exempel 1

Ex 2: Anteckningar i samband med en föreläsning/genomgång av en lärare

Den forskning/de studier som finns visar att de som antecknar för hand får en positiv effekt på inlärningen jämfört med de som antecknar på dator (vilket inte är så konstigt då fler motoriska enheter/sinnen involveras). Däremot är anteckningar i sig inte ett bra sätt att memorera saker! (testa själv – gå på en föreläsning och anteckna under tiden, testa sedan efter två dagar, två veckor och två månader hur mycket du minns av föreläsningen? Oberoende av om hur du antecknat kommer du att ha glömt nästan allt). Är målet/syftet att eleverna ska memorera det som läraren pratar om så måste vi träna eleverna i effektiva minnestekniker (och när eleverna kan dessa kan läraren och eleverna ägna tiden åt memorering av det som eleverna ska komma ihåg istället för att läraren pratar och eleverna sitter och antecknar. Antecknar gör vi ju för att vi är dåliga på att memorera saker och för att vi ska ha tillgång till informationen efter föreläsningen/lektionen. För den som vill fördjupa sig i hur dessa memoreringstekniker fungerar hänvisar jag till Mattias Ribbing, f d svensk mästare i minne, som givit ut flera böcker inom området (här har jag skrivit en del om detta tidigare)).

Papper och penna bättre, men inte så bra som vi tror 

Papper och penna bäst om syftet är att minnas så mycket som möjligt, dator bäst om syftet är att bearbeta anteckningarna i efterhand

Ex 3: Yngre barn som lär sig läsa och skriva

Här visar Annika Agélii Genlotts forskningsstudier kring STL (Skriva sig till lärande) väldigt positiva och könsjämnlika resultat. Resultaten på de nationella proven i år 3 för de elever som jobbat med STL visar både bättre resultat än de som lärt sig skriva med papper och penna, men också att pojkar och flickor når lika bra resultat, någon som är unikt i skolsverige. I STL jobbar man strukturerat med pedagogik och digitala verktyg. När det gäller de yngre barnen (modellen i sig passar bra även för äldre elever) handlar det till en del om att när barn ska lära sig skriva med papper och penna är finmotoriken ett hinder som försenar läs- och skrivutvecklingen. Använder barnen istället en platta kan man lära dem läsa- och skriva 6-12 månader tidigare än om man jobbar med papper och penna. 

Platta

En platta (eller motsvarande dator) med tryckskärm är bäst om syftet är att små barn ska lära sig läsa och skriva

Ex 4:  Elever som ska skriva uppsatser, labbrapporter eller andra skolarbeten

Något som mångalärare pratar om (men som många elever försöker undvika) är att eleven ska skriva ett utkast som sedan revideras (en eller helst flera gånger) tills eleven får en slutprodukt. Här kommer formativ feedback in som en del av processen med att nå bästa möjliga slutprodukt och att eleverna lär sig mer under resans gång än om de direkt skriver slutprodukten. Att göra detta med papper och penna är (som jag ser det) slöseri med tid. Att först skriva ett utkast, sedan skriva om det med förändringar och ev göra det flera gånger om tar väldigt lång tid (längre tid ju äldre eleverna är, då de producerar mer textmassor (i genomsnitt)) när man jobbar med papper och penna. Att göra samma sak när man skriver på en dator/platta är enkelt, då textredigering är något där datorer/plattor är överlägsna papper och penna, framför allt genom möjligheten att klippa och klistra. Här är datorn/plattan ett sätt att effektivisera, vilket gör att den frigjorda tiden kan användas till bättre saker.

Dator Platta

Eleven ska göra utkast 1, utkast 2, utkast 3 och sen en färdig produkt. Här är datorn överlägsen, med en platta på andra plats. 

Ex 5: Elever som vill samarbeta

När eleverna ska samarbeta har papper och penna en stor begränsning. Det är svårt att arbeta samtidigt och har en elev allt material och eleven är borta (t ex sjuk) nästa lektion kan det ställa till det en hel del för det fortsatta arbetet. Här är delade dokument, t ex i Googlemiljön ett utmärkt sätt att arbeta (men läraren måste fortfarande träna eleverna på hur man jobbar tillsammans parvis eller i grupp så eleverna inte delar upp arbetet mellan sig och jobbar individuellt i par eller grupp!)

Dator Platta

Valfri digital device med en funktionell molnlösning är bäst när eleverna (eller lärarna) vill samarbeta. 

Det går säkert att hitta många fler exempel, men jag tror du som läsare förstår min poäng. Man ska välja det hjälpmedel som är mest ändamålsenligt vid varje tillfälle, det förtjänar våra elever. Lärare som väljer antingen eller och kör det vid alla tillfällen behöver tänka om för elevernas skull! Utgå alltid från syfte och mål med det eleverna ska göra.

Svaret är således inte papper och penna eller dator/platta, utan både och och framförallt rätt verktyg vid rätt tillfälle! Varför bara jobba med svart eller vitt när man kan använda hela färgskalan 😉 

Lycka till med undervisningen med båda papper och penna och dator/platta!

Bookmark the permalink.

2 Comments

  1. [* Tillägget Shield har markerat denna kommentar som ”0”. Anledning: Human SPAM filter found ”artikel” in ”comment_content” *]
    Hej Johan,

    Harömdagen kommenterade jag till en lärare att genom att skriva för hand kommer man ihåg bättre än om man gör det med datorn, surfplatta osv. Hon sa att detta är fel och berättade för mig att det finns en ny forskning om att det påverkar på samma sätt att skriva för hand som att använda dator, osv. Det förvånade mig mycket. Har Googlat och har inte hittat nån info om det. Såg din artikel (Papper eller dator) där du skriver ”Papper och penna bäst om syftet är att minnas så mycket som möjligt, dator bäst om syftet är att bearbeta anteckningarna i efterhand”, vilket jag håller helt med och håller också med att man inte kan se detta svart eller vitt. Vet du om det finns nån sån forskning som hon menar?

    Med vänliga hälsningar
    Edith Olson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *