Tjänster

Då skolorna i Sverige just nu genomgår en digitaliseringsprocess finns ett stort behov av fortbildning inom IKT. IKT ingår ju knappt i lärarutbildningen och i rektorsutbildningen finns det inte heller med. Det kan handla om att lära sig vilka program, appar och tjänster som finns, vad man kan göra med dem, att lära sig hur man använder programmen och apparna samt framförallt att lära sig hur man kopplar ihop pedagogik och IKT, då IKT ska vara ett stöd för den pedagogik man vill genomföra. En ännu viktigare aspekt är att förstå hur digitaliseringen förändrar hela samhället och vad vi i skolan ska förbereda elverna för. Jag har jobbat som lärare på högstadiet i 10 år och som biträdande rektor i 7 år och har en god pedagogisk erfarenhet. Min största styrka är att koppla ihop pedagogik och teknik, d v s jag ser alltid datorer, program och appar ur ett pedagogiskt perspektiv. Jag har, som skolledare, även varit med att implementera en 1-1-satsning på skolan där jag jobbat, vilket innebär att jag har flera olika perspektiv på IKT i skolan.

 

eleverna-och-internet-2016

Jag håller mig ständigt uppdaterad med den senaste informationen och forskningen kring IKT. Rapporten ”Eleverna och internet”  ger en bra bild över hur datorer, lärplattor och smartphones används i skolan och på fritiden i olika åldersgrupper idag.

A4 Papper svenska

Comments are closed.