Verktyg

Tänk att du besöker Sveriges största byggvaruhus. Varuhuset är stor som åtskilliga fotbollsplaner och innehåller fler olika verktyg än du kan räkna till. Det finns många olika varianter av samma verktyg, men framför allt tusentals olika verktyg.

Skulle du köpa några olika verktyg som verkar häftiga (men som du egentligen inte har någon användning för) för att sedan gå hem och testa dessa nya verktyg på olika platser i hemmet för att se om du eventuellt trots allt har någon nytta av dem?

Verktyg i överflöd

Skulle inte tro det.

De allra flesta vet vilka verktyg de har behov av och köper exakt de verktyg som de har behov av – behöver du en skruvdragare är det förstås en skruvdragare du köper och behöver du en måttstock köper du en måttstock osv. Att det finns tusentals olika verktyg i affären är inte så intressant, så länge du hittar de verktyg du behöver. Du behöver inte heller 20 olika måttstockar, utan det räcker (oftast) med en.

När det gäller digitala verktyg borde vi tänka likadant. I Google play fanns det (andra kvartalet 2018) ca 2,1 miljoner appar och i Apples app store ungefär 2 miljoner olika appar.  Många som är nya när det gäller digitaliseringen i skolan laddar ner och testar massor av olika appar (ungefär på samma sätt som man skulle köpa en massa olika verktyg som man inte vet om man har behov av). Ju längre tid man hållit på med digitaliseringen i skolan, desto färre olika appar/program använder man (ofta använder erfarna lärare som är duktiga på digitalisering färre än 10 olika appar/program) – istället väljer man exakt de appar/program man har behov av – på samma sätt som med verktygen i varuhuset i exemplet ovan.

Börja med en pedagogisk tanke – vad vill du göra/åstadkomma – och välj sedan den app (eller det program/den webbtjänst) som gör exakt det du vill. Finns det många olika appar som gör ungefär samma sak väljer du den du tycker är bäst, oberoende av om du vill göra en exit-ticket, skapa QR-koder, få eleverna att samarbeta i delade dokument, genomföra digitala prov eller något helt annat. Lärare måste alltid utgå från läroplanen och digitaliseringen i läroplanen handlar om att effektivisera verksamheten och/eller förbättra elevernas resultat. Om de digitala verktyg ni använder inte gör detta ska de inte användas i verksamheten. Våga även ställa krav på leverantörerna av de system som ni köpt in – lever de inte upp till läroplanens krav ska de bort från verksamheten. Ställ även krav i er nästa upphandling så ni får digitala verktyg som är funktionella, inte verktyg som krånglar till tillvaron – tyvärr finns det gott om sådana dåliga exempel i skolsverige idag! Digitalisering i skolan är inget trollspö som ersätter läraren/en bra planerad undervisning, men använd på rätt sätt och med bra planerad undervisning som motiverar eleverna kan vi få en skola som är relevant för eleverna och där de lär sig mycket mer än vi trodde var möjligt. 

Fastna inte i ”appträsket” – det är inte det som digitalisering handlar om!

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *