Svensk skola bäst

Det känns befriande att kunna skriva den rubriken!

Det brukar ju nästan bara skrivas negativa saker om den svenska skolan… Tyvärr så får alla lärare, elevstödjande personal, fritidspersonal, förskollärare, skolledning och annan skolpersonal som bidrar till att den Svenska skolan är bäst i kategorin som jag tittat på i stort sett ingen positiv feedback för det dagliga arbete som de gör och som placerar Sverige i Europatoppen. Hade motsvarande resultat skett inom det som PISA mäter hade ”hela världen” vallfärdat till den svenska skolan för att se vad vi gör som är så bra. Realiteten är tyvärr att skolpersonalen sällan får beröm för de insatser som jag beskriver nedan och skolorna ofta får kritik för att insatserna de gör inte är tillräckligt bra.

Bully2

Kategorin som jag tänker på är att så få elever som möjligt ska mobbas i skolan. Det finns inte så många internationella jämförelser som publicerats på Internet, men jag har granskat några och fokuserat på de som jämför många olika länder för att se hur Sverige ligger till. Självklart är varje mobbningsfall i skolan ett misslyckande och målet är att noll elever ska mobbas i skolan, men det är som med målet att noll personer ska dö i trafiken, d v s inte helt lätt att uppnå. Därför behöver vi titta på internationella jämförelser för att se hur Sverige ligger till för att veta om vi gör ett (relativt sett) bra jobb inom området eller inte.

WHO har publicerat en omfattande rapport (272 sidor) som tittar på många olika perspektiv av hälsa och välbefinnande hos unga. Rapporten baseras på en stor undersökning (HBSC-survey) som genomfördes 2009/2010. Man jämförde 11-, 13- och 15-åringar i 38 länder (de flesta europeiska, men även Canada och USA ingick i undersökningen) inom olika områden som beskriver barnens hälsa och välbefinnande.

Om jag börjar med att titta på elever som svarat att de blivit mobbade:

Sverige är på andra plats bland 11-åringarna.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 20.35.33

Sverige är trea bland 13-åringar och trea bland 15-åringar.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 20.35.49

11-åringar som svarat att de mobbar andra. Sverige är etta!

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 20.36.02

13- och 15-åringar som svarat att de mobbar andra. Sverige är tvåa respektive femma.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 20.36.22

Vad tycker eleverna om sina klasskamrater? Sverige är tvåa bland 11-åringar. Klasskompisarna är snälla och hjälpsamma.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 20.29.59

Vad tycker eleverna om sina klasskamrater? Sverige etta bland 13-åringar och sjua bland 15-åringar.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 20.30.39

Utbildningsstyrelsen i Finland har givit ut en rapport (på finska) där man bl a tittat på utvecklingen från 1994-2010 inom norden. Rapporten gavs ut 2012.

När man över tid jämför hur eleverna (11-åringar) i de nordiska länderna svarat på hur ofta de blivit mobbade så ligger Sverige bäst till alla de enskilda år man undersökt (1994, 1998, 2002, 2006 och 2010). De blå staplarna är pojkar och de röda flickor. Ju mörkare färg på stapeln desto oftare förekommer mobbning. Länderna är uppifrån och ner: Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 21.23.01

När man över tid jämför hur eleverna (13- och 15-åringar) i de nordiska länderna svarat på hur ofta de blivit mobbade så ligger Sverige bäst till alla de enskilda år man undersökt (1994, 1998, 2002, 2006 och 2010). De blå staplarna är pojkar och de röda flickor. Ju mörkare färg på stapeln desto oftare förekommer mobbning. Länderna är uppifrån och ner: Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 21.19.25

Hur ofta har 11-åringar mobbat andra? Även här är Svenska elever bäst och med bred marginal. Länderna är uppifrån och ner: Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 21.26.21

Hur ofta mobbar 13- och 15-åringar andra elever? Även här är svenska elever bättre än eleverna i de andra nordiska länderna. Island (har bara deltagit två gånger) är det enda land som ligger i nivå med Sverige. Danmark däremot hade katastrofala siffror på 90-talet, men har blivit mycket bättre på 2000-talet. De ligger dock fortfarande efter Sverige. Länderna är uppifrån och ner: Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 21.27.57

Den sista undersökningen jag tittat på är äldre än de andra. Den genomfördes 1997/1998 i 28 länder (främst i Europa, men även Canada och USA deltog). 123 227 studenter (11, 13 och 15 år gamla) deltog i undersökningen.

Även här utklassar Sverige de andra länderna som deltar och är bäst bland både pojkar och flickor. Genomsnittet i undersökningen ligger på 18,4% (!) bland pojkar och 15,2 % (!) bland flickor. Sverige toppar statistiken med sina 6,3 % bland pojkar och 5,1 % bland flickor. Lägg märke till det sämsta landet i undersökningen (Litauen) där ca 40% (!) av eleverna svarar att de blir mobbade.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 21.36.38

Slutsatsen jag drar av ovanstående är att Sverige är klart bäst av alla de deltagande länderna (vilket är de flesta länderna i Europa samt Canada och USA) i alla tre undersökningarna när det gäller att minimera antalet elever som mobbas i skolan.

Enligt skolverkets statistik gick det 949 460 elever i grundskolan i Sverige läsåret 2014-2015 (se tabell 1, skolverkets statistik). Om jag jämför Sverige och Finland (då länderna ligger geografiskt nära varandra) så är det i undersökningarna 5 procentenheter (eller mer) i Finland som svarat att de blivit mobbade jämfört med Sverige. Det betyder att om mobbningen i Sverige hade legat på samma nivå som i Finland så hade ungefär 49 000 (!) fler elever i Sverige blivit mobbade varje läsår. Jämför jag istället med genomsnittet av undersökningen från 97/98 så är det drygt 100 000 elever per läsår som inte blivit mobbade tack vare att de gått i skola i Sverige.

Extra imponerande är insatsen när skolverket i princip sågat alla de program som finns som är förebyggande när det gäller antimobbningsarbete (Skolverket rekommenderar inte någon av alla de antimobbningsprogram som man undersökt).

Självklart ska vi sträva efter att ännu färre elever ska bli mobbade (helst inga elever alls!), men samtidigt måste vi bli mycket bättre på att erkänna att lärare, elevstödjande personal, fritidspersonal, förskollärare, skolledning och annan skolpersonal i de svenska grundskolorna gör och har gjort ett FANTASTISKT jobb för att de Svenska eleverna ska kunna vara tryggare än de varit om de gått i skola i något av de andra länderna! Det är många tiotusentals (kanske t o m hundratusen) elever som sluppit bli mobbade i skolan VARJE ÅR tack vare alla de insatser som gjorts i skolorna genom åren! Jag hoppas att lärarna och alla andra som jobbar och gör ett bra jobb i skolorna med dessa frågor kan få mer positiv feedback så att de kan sträcka på sig och få lite bättre självkänsla. Om vi vill att skolpersonalen ska göra ett ännu bättre jobb kommer inte det att lyckas om vi hela tiden säger/skriver att de är värdelösa. I stort sett dagligen kommer det minst en tidningsartikel som på ett eller annat sätt direkt eller indirekt säger att lärarna och skolpersonalen gör ett dåligt jobb (och ganska ofta är det tyckande som saknar ett faktabaserat underlag). När vi är bäst i Europa inom detta viktiga område kan man undra varför det aldrig kommer fram i media? När Sverige vinner EM i någon idrott blir det ofta stora rubriker (åtminstone om det är i fotboll, kanske inte om det är i en mindre idrott). Mobbning är en fråga som berör alla som går i skolan, d v s det är ingen liten fråga som inte borde uppmärksammas! Alla lärare, elevstödjande personal, fritidspersonal, förskollärare, skolledning och annan skolpersonal i grundskolan kan sträcka på er: Ni är bäst i Europa i den här viktiga kategorin!

Skärmavbild 2015-01-25 kl. 14.48.36

Källor:

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf?ua=1

http://www.oph.fi/download/142520_Koulukokemusten_kansainvalista_vertailua_2010_seka_muutokset_Suomessa_ja_Pohjoismaissa_1994-2010_WHO-Koululaistutkimus_HBSC-Study_.pdf

Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study in 28 countries

Bookmark the permalink.

2 Comments

  1. Inte alla som vill erkänna sig mobbade medan de går i skolan, men inser i efterhand att det var precis vad det var frågan om. Hur många mobbare inser att de är det och kryssar i att de är mobbare.

    Hur väl siffrorna speglar verkligheten går att diskutera, under min skolgång såg jag många fall av mobbning och är tveksam till de fina siffrorna i skolorna som fullständigt ignorerade all mobbning. Hoppas att detta förändrats, även om jag är starkt tveksam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *