Skolverkets nya styrning

Jag såg pressmeddelandet om att Skolverket får nya direktiv när det gäller styrningen. Mindre detaljstyrning är det som gäller framöver.

Skolverket-800

I pressmeddelandet kan man bl a läsa följande:

”Statens skolverk ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.”

Om jag tittar på de fyra delarna i den formuleringen var för sig:

1. Likvärdigheten

Likvärdigheten i den svenska skolan är som bortblåst.

Betyg: F (når inte relativt god (som är E-kriterie) när jag tittar på likvärdigheten)

2. God kvalitet

Den goda kvaliteten finns på en del skolor, men alltför många skolor har inte en god kvalitet som genomsyrar verksamheten. Bl a är det alldeles för många elever som inte kan läsa och skriva tillräckligt bra när de går ut grundskolan. 

Betyg: F (når inte relativt god (som är E-kriterie) när jag tittar på kvaliteten)

3. Trygg miljö

En trygg miljö är det som lyckats bäst av ovanstående tre uppdrag även om många inte tror det. Läs gärna ett tidigare blogginlägg jag skrivit om detta. Däremot vill vi alla förstås att även den ska bli ännu bättre och framförallt finns det för många skolor som inte fått ett adekvat underhåll av de fysiska skollokalerna där ett omfattande jobb finns att göra framöver, men det är inte Skolverkets ansvar, utan det ansvaret ligger hos kommunerna. 

Betyg: A (Om jag tänker på att många tiotusentals elever eller kanske t o m hundratusen fler elever hade blivit mobbade i skolan om vi hade haft motsvarande kvalitet på skolans antimobbningsarbete som finns i många andra länder).

4. Skolverket ska främja

Tur för skolverket att man ”bara” ska främja dessa tre saker jag beskriver ovan, för då är det nästan omöjligt att misslyckas (oberoende av resultatet). Även med ett dåligt resultat kan man hävda att man jobbat med att främja…  

Vad hade Skolinspektionen haft anmärkningar på om man hade granskat hur Skolverket lyckats med sitt uppdrag?

Det är lätt att lägga skulden på lärarna, men när lärarna jobbar i ett system som inte fungerar och de som ansvarar för systemet inte tar sitt ansvar kan vi inte förvänta oss något annat än det vi ser på skolorna! Varje system är perfekt anpassat att leverera exakt de resultat det gör! När hörde du senast någon (vem som helst) som har en del i ansvaret för det svenska skolsystemet senast säga att man inte lyckats och att man är ansvarig för detta? Och om du hört någon säga detta (vem som helst) – har denne verkligen tagit ansvar för detta eller bara konstaterat att man inte lyckats och sedan fortsatt som om ingenting hänt?

PS. Hur tänkte Gustaf Fridolin när han uttalades sig att han skulle rädda skolan på 100 dagar?

PPS. Jag tror absolut att mindre detaljstyrning av Skolverket är bra, men jag har svårt att se att det är där lösningen finns även om det är ett litet steg i rätt riktning. Vi behöver fokusera på de områden som har störst del i att vända skolutvecklingen…ty varje gång vi lägger tid och energi på saker som är mindre viktiga lägger vi inte tid och energi på det som är viktigast.

Skärmavbild 2015-01-25 kl. 14.48.36

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *