Skolans ansvar del 2

Jag skrev nyligen ett blogginlägg om ett 60-tal olika saker som läsåret 18-19 kommit upp i media och som helt eller delvis är skolans ansvar. Min poäng med inlägget var att om skolan ska fokusera på (minst) 60 olika saker är det stor risk att det blir pannkaka av allting och att det är dags att renodla skolans uppdrag. Här kommer en fortsättning på det blogginlägget som tittar på hur mycket tid det handlar om under de nio åren som grundskolan pågår (jag räknar inte med förskoleklass i min uträkning då timplanen är gjord för år 1-9).

Jag börjar med lite matematik; en elev som börjar år 1 i augusti kommer att gå ut år 9 i juni 106 månader senare (9 år minus 2 månader senare).

1 år motsvarar 365 dygn eller 365×24 timmar. Det blir 8 760 timmar.

9 år motsvarar 9 X 8 760 timmar = 78 840 timmar.

Jag tar bort de två extra sommarmånaderna (61 dagar x 24 timmar = 1464 timmar) som inte ska ingå och får då 78 840 –  1 464 = 77 376 timmar.

Antalet dygn blir 365 x 9 – 61 (de två sommarmånaderna som inte ska räknas med) = 3 224 dygn.

I genomsnitt 8 timmars sömn (troligen mellan 7 och 9 timmar på individnivå): 3 224 dygn x 8 timmar sömn/dygn ger 25 792 timmar sömn totalt.

Lektionstid enligt skolans styrdokument (OBS! Är minimitid, men de flesta skolor lägger sig ungefär där): 6 890 timmar garanterad undervisningstid under år 1-9.

Slutsats:

77 376 timmar totalt under dessa nio skolår

26 280 timmar sömn

6 890 timmar lektionstid (garanterad undervisningstid) – vilket motsvarar mindre än 9 % av den totala tiden

44 206 Övrig tid (raster, fritid, helger, läxläsning etc)

Nedan kommer några tårtdiagram som visualiserar detta.

Om jag sedan plockar ut undervisningstiden och tittar på vad den innehåller:

Samma information i tabellformat:

Jag hoppas att dessa två blogginlägg kan fungera som ett diskussionsunderlag när det gäller vad skolan ska ansvara för och vad skolan inte ska ansvara för. Allt som inte blir en naturlig del av undervisningen i ett (eller flera) skolämnen blir en pålaga som det oftast inte inte finns tid för att jobba med.

Källa: Skolverkets timplan

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *