Distansundervisning

Fler och fler börjar förbereda sig på scenariot att grundskolorna kan stängas förr eller senare även i Sverige. Jag tänkte ge några tips på saker som är bra att tänka på om det blir aktuellt med distansundervisning. 

Olika skolor har olika förutsättningar, så jag kommer inte att ge detaljtips om olika digitala lösningar etc, utan snarare generella tips som kan vara värda att beakta. Det är svårt att ge tips som passar alla lärare i alla olika stadier, så känner du att dessa tips inte är relevanta för dig så gör du så som du tänkt göra.

Skolverkets förslag på definition av distansundervisning: ”Distansundervisning definieras som en interaktiv undervisningsmetod där elev och undervisande lärare är fysiskt åtskilda.”

 • Det handlar snarare om ett maraton än ett 100-meterslopp, så gå inte ut för hårt, du ska orka (i första hand) fram till sommaren!
 • Sådant som är enkelt och pålitligt stiger i värde. Tänk att de digitala system som används helst ska vara som en bankomat – alla ska förstå hur den fungerar och den ska fungera varje gång!
 • Fokusera på undervisning framför bedömning i första hand, särskilt om du inte har elever som går i år 9.
 • Utgå ifrån att din arbetsbelastning kommer att öka om du ska undervisa på distans, så sänk ambitionsnivån för att kompensera för detta. Ingen tjänar på om/att du går in i väggen för att du är för ambitiös!
 • Nöj dig med ”Good enough”!
 • Andra sätt att minska arbetsbelastningen är t ex att eleverna själva får rätta uppgifter istället för att du ska få en orimlig rättningsbörda. En annan sak som är värd att fundera över för de lärare som undervisar i flera ämnen: Kan man dela upp det så att en lärare gör planering för flera grupper/klasser i ett ämne, så att alla lärare inte behöver göra planeringar i alla ämnen? Planering och rättning tar mycket tid. Använd filmer på t ex YouTube som andra lärare spelat in istället för att göra egna så sparar du tid och energi. Har era elever fylleriböcker, använd dessa! Färdighetsträning behövs och det minskar din arbetsbelastning. Även att låta elever läsa skönlitteratur är bra träning och det minskar din arbetsbelastning. Har du möjlighet att spela in verbal feedback till eleverna är det mer tidseffektivt än att skriva kommentarer (om du har ett tillförlitligt system att göra det i som alla elever kommer åt).
 • Var tydlig mot elever och föräldrar när det gäller vilket/vilka digitala system som du/ni kommer att använda er av när ni kommunicerar med eleverna/vårdnadshavarna. Ha även en reservplan för hur ni kommunicerar om det system ni tänkt använda inte fungerar (vissa system kommer att få mycket högre belastning än vanligt, så det är inte 100% säkert att de fungerar när du/ni behöver dem).
 • I Finland fick man reda på från en dag till nästa att skolorna stänger, så man hade knappt någon tid att förbereda och träna eleverna på det som de behöver klara av själva hemifrån. I Sverige har vi nu möjlighet att drilla eleverna i de moment som de behöver behärska för att kunna ta del av undervisningen på distans. Utnyttja den möjligheten.
 • Om möjligt – erbjud föräldrarna möjligheten att få info om allt de behöver veta inför en ev stängning av skolorna. En person på skolan kan spela in en film som förklarar det som de behöver veta som alla lärare sen kan dela med föräldrarna. 
 • Tänk på elevernas totala arbetsbelastning. I stort sett alla lärare har elever som presterar på olika nivå. Du kommer inte att mäkta med att göra individuella planer för alla elever, så en variant är att göra två spår, ett spår som är mer utmanande för de elever som har den kapaciteten och ett som är riktat till majoriteten av eleverna. Har du svagpresterande elever eller elever som är väldigt långsamma när de jobbar föreslår jag en direktdialog med de föräldrarna så att föräldrarna kan hjälpa till att anpassa arbetsmängden så att den blir lagom. Ett annat alternativ är att ha ett spår för alla elever och så är vissa delar valbara, d v s de elever som inte mäktar med dem kan hoppa över dem. 
 • Det kommer att dyka upp en massa praktiska frågor som t ex rör läromedel (har vi böcker till alla elever eller tillgång till digitala läromedel för alla elever som behöver dem), hur man löser problemet med att alla elever inte har hårdvara och/eller wi-Fi hemma, att vissa digitala lösningar inte fungerar på all typ av hårdvara etc. Vad kan skolan göra för att lösa dessa problem? Kartlägg behoven och lämna över till rektor och it-avdelning.
 • Lärare som redan nu jobbar på distans (gymnasielärare i Sverige och lärare i Finland) vittnar bl a om:

En del som undervisat i realtid via digitala kanaler har bl a stött på problem som att elever kunna kasta ut andra elever eller läraren, att det inte gått att visa en presentation så att eleverna kunnat ta del av den, att interaktionen med eleverna är svår jämfört med klassrumssituationen (bl a handuppräkning, vem som har ordet etc), att man måste säga en elevs namn om man vill att den ska säga något (det räcker inte att titta på eleven på din skärm (alla elever tror att du tittar på dem)), att en del elever pratat, en del chattat osv, vilket gjort att situationen för läraren blivit väldigt splittrad då man ska hålla koll på allt detta samtidigt som man genomför sin undervisning. Ett tips om du inte får liveundervisning att fungera (eller inte vill ha liveundervisning) är att spela in genomgångar/instruktionsfilmer (eller nyttja andra lärares inspelade genomgångar), låta eleverna jobba själva och att du är tillgänglig i lämplig digital kanal för frågor som uppstår.

Lycka till om du behöver bedriva distansundervisning!

Bookmark the permalink.

4 Comments

 1. Som jag uppfattar det, bra råd!

 2. Tips att kolla upp vilka lösningar man ska använda för video etc. Tex. zoom har kollapsat antal ggr pga överbelastning. Så välj en lite obskyr men robust lösning 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *