Corona & skolan

Här kommer några anekdotiska berättelser från några olika länder och vad Corona haft för inverkan på deras skolor/skolsystem. Då detta är anekdoter är det inte på något sätt en heltäckande beskrivning av allt som händer i respektive land.

Runt en och en halv miljard elever/studenter i världen har påverkats av skolstängningar i samband med Corona. Tillgången till undervisningsresurser i olika länder och även i olika delar inom länderna varierar, både i form av kvantitet och kvalitet. 

I Finland hade lärarna mindre än två dygn på sig att ställa om sig från normal undervisning till distansundervisning. Skolorna är helt stängda förutom för barn i år 1-3 med föräldrar som har samhällskritiska yrken. Dagis (det heter så i Finland) har öppet, men då många skolelever är hemma är det färre barn än vanligt i dagisverksamheterna. Den 14 maj öppnar skolorna igen.  

I Sverige har skolorna haft öppet, men tidvis har många lärare och elever varit frånvarande, på vissa skolor upp emot hälften av alla elever, vilket har varit ansträngande för alla berörda.

Sveriges elevkårer har genomfört en enkät (publicerad 5 maj 2020) med gymnasielever i Sverige, där det är tydligt att elevernas hemförhållanden är helt avgörande för hur distansundervisningen fungerar i praktiken för den enskilda eleven. Huvudfynden i svaren från eleverna ser du i bilden nedan.

I Georgien startade man upp en tv-kanal, Teleschool, där man tog innehållet i alla skolämnen för alla åldrar och gjorde om innehållet till tv-format. Erfarna lärare hjälpte till med tv-inspelningarna. TV-kanalen togs emot bra och även föräldrar och mor- och farföräldrar tittade. Nu heter kanalen Channel 1 Education och den kommer att finnas kvar även efter Coronapandemin.

I Österrike har man tagit fram en distansundervisningsportal med snabbguider för att hjälpa lärarna med distansundervisning. Snabbguiderna handlar om de olika digitala system som lärare och elever använder. 12 000 lärare använder sig av portalen.

I Kroatien har man från centralt håll spelat in filmer för att hjälpa lärarna hur man kan jobba med utvärderingar när man bedriver distansutbildning. Genom videoexempel som tar upp summativ och formativ utvärdering får man hjälp med att förbereda, organisera och leverera uppgifter som kan bedömas även om eleverna jobbar hemma. 

I Ecuador där man har 4,2 miljoner elever/studenter och 16 000 skolor har man använt radio och tv för att nå ut till eleverna och föräldrarna. Man har även tryckt upp 126 000 guider (guides) på 14 olika språk för att nå ut till de mest avlägsna delarna av landet.

I Paraguay är planen att skolorna ska vara stängda åtminstone fram till december. Där har man inte haft någon pandemitopp ännu.

Nedan kommer statistik från OECD som Andreas Schleicher presenterat (hur det ser ut i olika länder i ett antal olika frågor som är relevanta för distansundervisning):

Elevers tillgång till en lugn och tyst studieplats

Elevers tillgång till hårdvara

Lärarnas kompetens (tekniskt och pedagogiskt) för distansundervisning

Finns tillgång till de resurser som behövs för lärarnas fortbildning kring digitalisering?

Finns tillgång till en effektiv plattform för online learning?

OECD har tillsammans med the Harvard Graduate School of Education tagit fram en rapport utifrån enkäter man skickat till olika länder länder. I den kan man läsa mer om vad som gjorts i olika länder och där finns fler sammanställningar av data. Rapporten med titeln ”A framework to guide an education response to the Covid-19 pandemic of 2020” finns här. 

Har du koll på andra länders skolsystem och anekdoter därifrån får du gärna lämna en kommentar!

 

Källor:

https://sverigeselevkarer.se/media/1860/underso-kning-gymnasieelevers-distansundervisning-under-coronakris-2020.pdf

https://1tv.ge/en/news/georgian-first-channel-kicks-off-the-educational-project-teleschool-teleskola/

https://serviceportal.eeducation.at/ Använd Google översättning och klicka på JA och sedan vilken plattform du vill se utbildningsfilmer för.

https://www.youtube.com/watch?v=sdjTGKcvO4Y&list=PL9Mz0Kqh3YKr_5kBmR9FB4USHd0EwxiKk

https://skolazazivot.hr/guidelines-for-assessment-and-grading-in-a-virtual-environment/

https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/04/Appendix-B-Digital-Evaluation-Tools.pdf 

Andreas Schleicher, OECD Director for Education and Skills

https://www.hm.ee/sites/default/files/framework_guide_v1_002_harward.pdf

Utbildningsministrarna i Ecuador, Georgien och Österrike

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *