10 hinder för att jobba målstyrt i skolan

Om vi ska kunna få alla lärare i svensk grundskola att jobba målstyrt (vi har en målstyrd läroplan!) finns det en del hinder som måste undanröjas. Nedan listar jag 10 tänkbara hinder.

pallet

1. Man är inte medveten om problemet (d v s man jobbar inte målstyrt, men vet inte heller att man borde jobba målstyrt)

2. Man vet inte hur man gör när man jobbar målstyrt

3. Man vill inte förändras i sitt sätt att jobba

4. Bristande stöd från skolledningen.

5. Man är fast i ett faktatänk, d v s bilden av uppdraget är att man ska förmedla faktakunskaper till eleverna

6. Man är orolig för att allt som inte går att mäta (sätta upp mål) blir oviktigt.

7. Man tror att det innebär mer arbete och att tiden inte kommer att räcka till.

8. Man tror inte att man kan använda det undervisningsmaterial som man använt tidigare.

9. En rädsla för att tappa kontrollen eller att man inte ska räcka till.

10. En rädsla för vad föräldrarna ska tycka och tänka när man inte gör som tidigare.

Du kanske har förslag på andra hinder som finns. Kommentera gärna nedan i så fall.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *