Myter som berör skolan på något sätt

Det finns gott om myter i dagens samhälle. Ordet ”myt” kommer från grekiskans ”mythos” och betyder ”berättelse”. Ordet myt används idag med betydelsen att det är en berättelse som är påhittad eller som innehåller lögner. Dessa lögner kan antingen vara medvetna eller baserade på okunskap, d v s man vet inte hur det egentligen fungerar så därför tror man att det är sant. När en myt väl spridits är det ofta svårt att bli av med den, utan ju fler gånger som ett budskap förmedlas, desto mer av en sanning blir det, särskilt om det är någon med pondus som framför budskapet.  Många myter frodas och mår bra därför att föräldrar berättar dem för sina barn och barnen tror självklart på det som föräldrarna berättar. Det är viktigt att vi i skolan är medvetna om dessa myter och inte hjälper till att sprida dem, utan kan vara en motpol som… Läs hela inlägget

Kritik och formativ feedback i undervisningen del 2

Mitt blogginlägg med länken till filmen ”critique and feedback – the story of austin’s butterfly – Ron Berger” (http://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms) har delats över 550 gånger på bara några dagar. Kul att så många i skolsverige tagit del av den fantastiska filmen. I förra inlägget skrev jag ingen text, då jag tyckte att filmen talade för sig själv, men nedan ska jag ”knyta ihop säcken” när det gäller målstyrning, metoder och feedback utifrån filmen. På sociala medier pratas det mycket om olika metoder i undervisningen, t ex bfl (bedömning för lärande), flippad undervisning (d v s att eleverna tittar på inspelade filmer hemma innan lektionen och att så lite som möjligt av lektionstiden används till genomgångar (d v s envägskommunikation från läraren till eleverna), läxors vara eller inte vara etc.   Istället för att diskutera dessa detaljfrågor måste vi i skolsverige lyfta blicken och titta på helheten. Det kommer aldrig att finnas… Läs hela inlägget

Kritik och formativ feedback i undervisningen

I går blev jag tipsad om ett filmklipp som handlar om formativ feedback i undervisningen. Filmklippet är så tydligt och bra att ALLA lärare i Sverige (och även i andra länder) borde se det. Länk till klippet på Youtube (öppnas i ett nytt fönster) Länk till filmklippet med svensk text (Tack till Jonna Rådegård för översättningen!) Eftersom filmklippet talar för sig själv tänker jag inte skriva något om formativ feedback, utan det räcker att du tittar på det 6,5 minuter långa filmklippet! Om du tycker att filmklippet är lika bra som jag tycker det är, hjälp till att sprida det till andra lärare och skolledare! Läs hela inlägget

Vad står det egentligen i läroplanen?

Tycker du att du har bra koll på vad det står i läroplanen för grundskolan (LGR-11)? Rangordna följande 10 ord/begrepp efter hur många gånger du tror att de står omnämnda i läroplanen (med omnämnd menar jag på hur många olika sidor ordet/begreppet står i läroplanen). Gissa även hur många gånger du tror att varje ord är omnämnt (d v s på hur många sidor du tror att det finns)! Samtala Syfte Aktiv Digitala Dator Föräldrar Samarbeta Entreprenörskap Prov Läxor Tjuvkika inte på svaret som kommer lite längre ner i texten innan du funderat kring vad du tror i nuläget! ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- ——————————————————————————————- Svaret på… Läs hela inlägget

Är ordet summativ det mest missförstådda begreppet i skolan?

Idag är det väldigt populärt att lyfta fram begreppet formativ i skolan som något väldigt ”fint”/bra och samtidigt förmedlas ofta bilden av att summativ är något ”fult”/dåligt. Begreppet summativ (i skolan) används i sammanhanget summativ bedömning och betyder då: ”En form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle”. Många jämställer summativ bedömning med betyg. Betygen är en summativ bedömning, men summativ bedömning är mycket mer än bara betyg.                                                  Illustration: Kajsa Gemvall När man jobbar målstyrt finns det några ”steg” som upprepas om och om igen (jag beskriver här ett målstyrt tankesätt i skolan). Steg 1 är en kartläggning av elevens nuläge. Kartläggningen är en summativ bedömning. Steg 2 är att bestämma lämpliga mål för eleven/eleverna utifrån läroplanen. Målen ska vara mätbara och… Läs hela inlägget

10 hinder för att jobba målstyrt i skolan

Om vi ska kunna få alla lärare i svensk grundskola att jobba målstyrt (vi har en målstyrd läroplan!) finns det en del hinder som måste undanröjas. Nedan listar jag 10 tänkbara hinder. 1. Man är inte medveten om problemet (d v s man jobbar inte målstyrt, men vet inte heller att man borde jobba målstyrt) 2. Man vet inte hur man gör när man jobbar målstyrt 3. Man vill inte förändras i sitt sätt att jobba 4. Bristande stöd från skolledningen. 5. Man är fast i ett faktatänk, d v s bilden av uppdraget är att man ska förmedla faktakunskaper till eleverna 6. Man är orolig för att allt som inte går att mäta (sätta upp mål) blir oviktigt. 7. Man tror att det innebär mer arbete och att tiden inte kommer att räcka till. 8. Man tror inte att man kan använda det undervisningsmaterial som man använt tidigare. 9. En… Läs hela inlägget

Målstyrning i skolan – Hur gör man del 2

En bild säger mer än 1000 ord. Bilden ovan beskriver skolan från många olika perspektiv för mig. (illustration Kajsa Gemvall) 1. Det är en illustration över hela grundskolan. Eleven börjar i förskolan eller år 1 och långt därborta i horisonten går eleven i ”mål”, d v s går ut år 9. 2. Det är en illustration över varje stadie (år 1-3, 4-6 respektive 7-9). Varje stadie avslutas med mål som eleven ska uppnå och det finns både delmål och hinder på vägen. 3. Det är en illustration över ett läsår eller en termin. Ett läsår/en termin är en lång tid för en elev och därför är det bra med tydliga mål och delmål samt att man ser till att eleverna är på rätt väg mot dessa. 4. Det är en illustration över ett delområde i ett (eller flera om man ämnesintegrerar) ämne. 5. Det kan även vara en illustration över… Läs hela inlägget

Målstyrning i skolan – hur gör man?

”Om du inte vet vart du är på väg, hur ska du veta när du är framme?” beskriver varför jag tror stenhårt på målstyrning. Ända sedan läroplanen 1994 har grundskolan i Sverige varit målstyrd. Då det är många (både lärare och elever) i skolan som inte är vana att jobba målstyrt tänkte jag försöka hjälpa till genom att beskriva hur jag ser på målstyrning i skolan. I läroplanen från 1994 hade man ”mål att uppnå” och ”mål att sträva mot”. Detta var en olycklig uppdelning, då den både försvårade målstyrningen samt skapade en förvirring över vad som egentligen menades och hur man skulle tolka läroplanen. ”Mål att sträva mot” var egentligen inte mål i det mening som målstyrning innebär, då de var formulerade på ett sådant sätt att man inte kunde avgöra om man nådde dem eller inte, vilket är själva kärnan i målstyrning. Läroplanen 2011 övergav dessa formuleringar och… Läs hela inlägget

Sommarpod

Här är texten från min sommarpod (sommarpod.se).   Jag tänkte prata  om framtidens skola. Det finns många olika begrepp som man skulle kunna fördjupa sig i, t ex BFL, STL, IKT, 1-1, Synligt lärande, matematiklyftet, förmågor, utveckling, Samverkan, 21st century skills, entreprenörskap, gamification etc Istället för att fördjupa mig i dessa vill jag zooma ut och titta på helheten, d v s det system som skolan är.   Både elever och lärare behöver en känsla av sammanhang, d v s i det här fallet att man förstår hur skolan fungerar som system.  Gör man inte det är det svårt att förstå sin egen roll.   Om man vill veta något om framtiden är det bra att börja med att titta i backspegeln och se vad man kan lära sig från det som varit. Jag tänkte börja med läroplanen och backar tillbaks till LPO-94. I svensk skola infördes plötsligt målstyrning som… Läs hela inlägget

Den bästa möjliga skolan

Det finns ett stort engagemang när det gäller den svenska skolan, både från de som jobbar i skolan och från de som inte jobbar i skolan. Det blev väldigt tydligt när jag följde twitterflödet från #afkvarberg, men det syns även i mitt twitterflöde dagligen. Många av de som hörs och syns mest i debatten har enskilda saker som de brinner för och som de förespråkar som lösningen på de problem som finns i skolan. Som jag ser det så är det en sak som vi som jobbar i skolan ska göra, nämligen leva upp till våra styrdokument. Gör vi det så gör vi ”rätt” och gör vi inte det så gör vi ”fel”. Så långt är det svart eller vitt. Tycker man att styrdokumenten inte är optimala så finns det bara två saker man kan göra, antingen påverka de som bestämmer eller själv bli en av de som är med… Läs hela inlägget