Gratis skola – en rättighet eller skyldighet?

Jag brukar ibland använda följande resonemang när elever inte tar vara på den utbildning som de erbjuds i grundskolan:

Visste du att utbildningen inte är gratis? Den betalas via skatten. Tänk om din mamma/pappa var tvungen att betala skolpengen kontant (och här fyller jag i hur stor skolpengen är i den kommun som eleven går i skola i) när skolan börjar i augusti för att du ska få tillgång till en plats i din klass (d v s om dina föräldrar inte betalade fick du inte få gå i skolan det läsåret). Vilka krav skulle mamma/pappa ställa på dig och din skolgång då? Skulle de acceptera att du slösar bort den möjlighet som du nu får ”gratis” på det sätt som du gör just nu? Skulle de acceptera att du inte går på lektionerna (eller stör lektionerna eller vad det är som den berörda eleven gör som inte är okej)?

Skulle inte tro det!

För de elever som inte har så bra koll på pengars värde brukar jag berätta hur många mopeder/smartphones eller något annat som eleven kan relatera till skolpengen motsvarar. Jag brukar även multiplicera skolpengen med 9 för att visa vad hela grundskolan faktiskt kostar för varje elev.   

Sen fortsätter jag med nästa resonemang: eftersom skolan är finansierad genom skatter innebär det också att alla som betalar skatt i kommunen där du går i skola har rätt att ställa krav på hur du använder skattepengarna. I kommunen där du går i skola är det ungefär xx personer som betalar skatt och som därmed har rätt att ställa krav på dig. Det är alltså inte bara läraren och dina föräldrar som det handlar om. 

De flesta elever brukar säga något i stil med ”Det hade jag ingen aning om!”

Ovanstående resonemang betyder inte att vi i skolan inte ska göra allt vi kan för att möta den enskilda eleven och dess förutsättningar, men det belyser hur enkelt det kan vara för en elev att ”kasta bort” något som upplevs som gratis (”lätt kommet, lätt förgånget”). Jag menar inte heller att föräldrarna ska betala för skolan, den ska vara ”gratis”, men i dagens materiella värld måste vi förklara för eleverna vad de kastar bort om de inte tar vara på chansen de får. Det är många länder där eleverna inte har möjlighet att gå i skolan och där de inte hellre vill något annat än att gå till skolan och lära sig saker. Att lyckas i skolan är en stark förebyggande faktorn för att undvika ett liv i ohälsa.

Free school bridge IndiaFotografi från en gratisskola i Indien som bedrivs under en bro.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *