Boktips sommaren 2014

Tänk om alla lärare i Sverige skulle läsa en eller flera av nedanstående böcker i sommar. Vilket uppsving det skulle ge till de pedagogiska diskussionerna nästa läsår! Välj ut minst en bok som du själv läser i sommar och skicka vidare förslagen till dina kollegor så blir nästa läsår ännu bättre!

Jag har inte läst alla böckerna själv, men jag har läst en del och de andra är sådana som jag vill läsa.

Hattie synligt lärande för lärare

John Hattie Synligt lärande för lärare

Boken är en uppföljare till Synligt lärande där John sammanställde den största metaforskning inom pedagogik som någonsin gjorts. Boken Synligt lärande för lärare är lättare att läsa och ta till sig jämfört med hans första bok som bara redovisade forskningen och som var väldigt tung att ta till sig. Det är viktigt att inte bara läsa av tabellerna och dra slutsatser, utan man behöver lite mer bakgrundsinformation kring varför vissa faktorer är framgångsfaktorer och varför andra inte är det, så läs hela boken.

Nottingham Utmanande Undervisning

James Nottingham Utmanande undervisning i klassrummet

James försöker konkretisera det som John Hattie visar är framgångsfaktorer i sin metaforskning. James utgår från den engelska skolan, vilket gör att allt inte går att använda rakt av i den svenska skolan, men boken är ett bra diskussionsunderlag i kollegiet.

Helen Timperley Det professionella lärandets inneboende kraft

Helen Timperley Det professionella lärandets inneboende kraft

Helen är professor på Nya Zealand. Helen fokuserar på lärares fortbildning och hur den ska se ut för att ge effekter i klassrummet. Här kan du se en film som beskriver en del av Helens arbete.

Torkel KlingbergDen översvämmade hjärnanTorkel Klingberg Den lärande hjärnan

Torkel Klingberg Den översvämmade hjärnan och Den lärande hjärnan

Torkel är en svensk hjärnforskare som bl a visat att arbetsminne går att träna upp. Jag tycker att han lyfter fram en koppling som ofta saknas i svensk skola: Lärare förväntas utveckla elevernas kunskaper så långt som möjligt, men vi pratar väldigt lite om hur hjärnan fungerar och i stort sett ingenting om vad ny hjärnforskning kommit fram till. Det borde vara tvärtom: så snart hjärnforskare hittat ny viktig information om hur hjärnan fungerar skulle det ut till alla lärare så snabbt som möjligt!

Mattias Ribbing Vägen till mästarminne

Mattias Ribbing Vägen till mästarminne

Mattias har varit svensk mästare i minne och tävlat internationellt och placerat sig väldigt bra. Han har försvenskat (översatt och modifierat) en modell som ursprungligen kommer från Ryssland. Modellen bygger på att lära sig minnas med hjälp av bilder. Metoden är ganska enkel att lära sig och skulle vara en fantastisk tillgång för utvecklingen av den svenska skolan om alla elever i Sverige lärde sig den vid tidig ålder (istället för att minnas genom ramsor etc, vilket är väldigt ineffektiva metoder).

Pasi Sahlberg Lärdomar från den finska skolan

Pasi Sahlberg Lärdomar från den finska skolan

Pasi har jobbat som lärare i matematik och NO i Finland samt haft uppdrag för OECD. Nu åker han runt i olika länder och pratar om framgångsfaktorer i den finska skolan. Boken är är saklig, vilket ger den trovärdighet och därför är den läsvärd.

Dylan Williams att följa lärande

Dylan Williams Att följa lärande

Williams är en brittisk skolforskare som är mest känd för sitt arbete med formativ bedömning (BFL – bedömning för lärande har sitt ursprung i bl a hans tankar). Han är också känd för ”The classroom experiment” som pedagog stockholm lagt ut på nätet.

Helena Wallberg formativ bedomning i praktiken

Helena Wallberg Formativ bedömning i praktiken

Helena är Gymnasielärare som även jobbat för Tänk Om som föreläsare och med workshops. Nu jobbar Helena med Läroverket Unik där fokus ligger på arbetet med formativ bedömning. Boken innehåller konkreta exempel på hur Helena själv jobbat med sina elever.

Ann Pihlgren Det tänkande klassrummet

Ann Pihlgren Det tänkande klassrummet

Ann jobbar mycket med Sokratiska samtal och hon forskar inom skolan och därmed gjort många klassrumsbesök genom sin forskning.  Ett bra arbete kring pedagogisk professionsutveckling där Ann jobbat tillsammans med Ekerö kommun hittar du här.

Per kornhall Barnexperimentet Per Kornhall Alla i mål

Per Kornhall Barnexperimentet och Alla i mål

Per är f d gymnasielärare som nu jobbat som skolstrateg och som nyligen fick sparken av Upplands Väsby kommun under uppmärksammade förhållanden då det handlat om frågor där yttrandefrihet ställts på prov. Per är kritisk till den svenska skolans utveckling, något som han lyfter fram tydligt i boken barnexperimentet. Om man är tydlig med sitt missnöje i vissa frågor så ”stiger man på mångas ömma tår” och det passerar inte obemärkt förbi.

Johan Kant Yrke lärare

Johan Kant Yrke lärare

Johan jobbar som rektor i Haninge kommun. Som privatperson har Johan en blogg som väcker känslor, då han kritiserar en del personer som är inflytelserika inom svensk skola. Johan är en stark förespråkare av mål- och resultatstyrning. I boken beskriver han hur han själv gjorde då han jobbade som lärare.

John Steinberg Ledarskap i klassrummet JOhn Steinberg Lycka smed digitala verktyg

John Steinberg Ledarskap i klassrummet och Lyckas med digitala verktyg i skolan

John kommer ursprungligen från USA och har en fil dr i pedagogik (Uppsala Universitet). John är mest känd för att han skrivit ett 50-tal böcker och för hans föreläsningar. Jag har valt ut två av hans böcker, dels den om ledarskap i klassrummet och dels den om digitala verktyg, då bägge är väldigt aktuella just nu (inkludering är modeordet nummer ett just nu i svensk skola vilket ställer stora krav på ledarskapet i klassrummet och de flesta skolorna håller på med en digitaliseringsprocess just nu).

Patricia Diaz Webben i undervisningen

Patricia Diaz Webben i undervisningen

Patricia jobbar som språklärare och utvecklingsledare på Mikael Elias gymnasium i Stockholm. Hon föreläser även om hur man kan jobba med IKT i undervisningen.

Att förändra skolan med teknik

Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik

I samband med forskningsprojektet Unos Uno (svensk forskning kring implementering av datorer i undervisningen) skrevs en bok som heter Att förändra skolan med teknik – bortom en dator per elev av Åke Grönlunfd i samarbete med Örebro Universitet. Den innehåller viktig information bl a om misstag man inte ska göra. En del av boken består av kapitel som andra personer skrivit. Edward Jensinger och Maria Stockhaus är två av de som bidragit med texter. Boken har tryckts i 1100 exemplar och distribuerats till skolor. Via skl.se hittar man boken som pdf.

4710052_Lšving_omslag.indd

Christina Löfving Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen

Christina är en lärare som är intresserad av IKT och som därför testat jobba som IT-pedagog under några år. Nu jobbar hon som lärare igen.

Innehåll i boken:

  • hur vi kan använda digitala verktyg där sociala medier är en viktig del.
  • hur motivation och kommunikation stärker lärandet.
  • hur man kan arbeta praktiskt för att få till ovanstående grejer.
  • vad barn och unga gör på fritiden när det gäller digitala verktyg.
  • vad man kan göra för att få till fungerande arbetslag.

ICT

Mark Andersson Perfect ICT lesson every time

Mark är väldigt aktiv på sociala medier och du hittar honom på twitter under alias @ICTEvangelist Han är värd att följa om man är intresserad av IKT i undervisningen.

Körlin Läraren inom mig

Anne-Marie Körling Läraren inom mig

Anne-Marie är en mångsysslare som verkligen brinner för språket och språkets möjligheter. Hon är väldigt aktiv på sociala medier (@Korlingsord på twitter) där hon föregår med gott exempel genom att använda språket på ett kreativt sätt för att förmedla sitt budskap.

Hanna Stenhagen Språk i alla ämnen

Hanna Stehagen Språk i alla ämnen

Hanna jobbar som gymnasielärare och ger i boken konkreta exempel från skolans värd hur man kan jobba med språket i alla ämnen. Då detta är detta är ett stort förbättringsområde på många skolor ligger boken helt rätt i tiden.

Att bedöma och sätta betyg tio utmaningar

Marie Israelsson, Anders Jönsson och Anna Grettve Att bedöma och sätta betyg tio utmaningar i lärarens vardag

Handfasta råd kring hur lärare kan jobba med formativ bedömning, betygsättning och betygsunderlag.

betygssattning-en-handbok Gustafsson, Måhl och Sundblad Prov och arbetsuppgifter en handbok Måhl

Anders Gustavsson, Per Måhl och Bo Sundblad

Betygssättning en handbok handlar om rättssäkra och likvärdig betygssättning och prov och arbetsuppgifter en handbok handlar om bedömningsinstrument (examinationsuppgifter och rättning/bedömning av prestationer/resultat).

Christian Lundahl Bedömning i och av skolan

Christina Lundahl och Maria Folke-Fichtelius Bedömning i och av skolan 

Christian Lundahl bedriver forskning om prov, betyg och intelligensmätningar i ett historiskt och internationellt perspektiv. Han har givit ut flera böcker och är en av författtarna på sidan Skolöverstyrelsen.se.

Kroksmark De stora frågorna

Tomas Kroksmark De stora frågorna om skolan

Tomas är professor i pedagogiskt arbete vid högskolan i Jönköping. Han är involverad i projektet Modellskolan där lärarna studerar utbildningsvetenskap parallellt med att de jobbar som lärare för att utveckla sin förmåga att utvärdera undervisningen. Tomas har varit inblandat i en ”forskningsskandal” där han bedöms ha agerat ”vetenskapligt oredligt” genom att uppge att en av hans artiklar varit granskad av utomstående forskare trots att den inte varit det.

Jan Håkanssson Systematiskt kvalitetsarbete i forskola skola och fritidshem

Jan Håkansson Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem

Jan jobbar som Lektor vid Linneuniversitetet vid Institutionen för utbildningsvetenskap där han fokuserar på skolförbättringsarbete. 

100 ideas for secondary teachers

Ross Morrison McGill 100 ideas for secondary teachers

Jag vet väldigt lite om den här boken, men jag har sett några positiva omdömen om den på twitter, så jag tar med den av den anledningen.

Omslagsorig Boaler 2.indd

JO Boaler Elefanten i klassrummet

Jo är professor i matematik och fokus i boken är att göra matematik mer lustfyllt genom forskningsresultat och handfasta didaktiska råd.

Daniel H pink Drivkraft Daniel H pink Drive

Daniel H. Pink Drivkraft (Drive på engelska)

Daniel har varit talskrivare åt Al Gore. I boken beskriver han vad som motiverar människor och det är inte vad du tror. Om du hellre vill lyssna på Daniel så berättar han om våra drivkrafter i en föreläsning på Youtube.

Det biologiska ledarskapet

Thomas Lundqvist Det biologiska ledarskapet

Thomas är civilekonom, men har intresserat sig för biologi och hur människor fungerar och hur man kan använda sig av det vid försäljning och då man leder andra människor. Thomas har nominerats till årets chef två gånger och han lever som han lär, d v s han använder sig av det han beskriver i boken.

Jaget laget teamet

Lars Hogedal och Margareta Lycken Jaget, laget, teamet 

En bok som främst är skriven för idrottsföreningar, man som passar ypperligt även i skolan. Man beskriver på ett lättförståeligt sätt teorier och modeller över hur människor fungerar i samspelet med varandra.

Daniel Coyle the talent code

Daniel Coyle The talent code

Daniel gör en resa till olika platser på jorden för att undersöka varför vissa blir väldigt framgångsrika på olika saker.  Hur kan det t ex komma sig att en liten tennisklubb i Ryssland får fram fler världsspelare än hela USA? Daniel försöker hitta gemensamma faktorer för de som är framgångsrika tränare oberoende av om det handlar om idrott, musik eller något annat. Finns det en gemensam faktor och hur skulle de som jobbar som lärare kunna ta lärdom av det i så fall?

Tänka snabbt och långsamt

Daniel Kahneman Tänka snabbt och långsamt

Daniel är nobelpristagare i ekonomi. Han beskriver i boken om våra två system för tänkande (medvetna och undermedvetna) och vilka styrkor/svagheter de olika systemen har och hur man kan utnyttja detta om man är medveten om hur det förhåller sig.

 

Tänk på att ett skrivet ord är inte detsamma som att det automatiskt är sant, utan läs det som andra tycker/beskriver och använd det som ett underlag för reflektioner och diskussioner!

Om du har andra böcker som du läst som handlar om skola/skolutveckling/IKT etc som är värda att läsa så får du gärna dela med dig genom att kommentera nedan.

Lycka till med bokläsandet i sommar!

Bookmark the permalink.

27 Comments

  1. Och TÄNK om alla som arbetar i skolan skulle läsa böcker om Våra fantastiska barn med NPF-diagnoser… Vilket uppsving många BARN skulle få i skolan efter lovet….. ! Jag kanske skulle skriva ihop en sån lista …☺

  2. Christian Modigh

    För att inte tala om alla böcker om psykologi, på individnivå och gruppnivå, mindfulness, och liknande som enligt mig bör vara en självklarhet för lärare att vara bevandrade i. Oj vad många elever och klasser som har blivit hjälpta av att lära sig om hur de faktiskt fungerar psykologiskt…innan de stressar ihjäl sig o lägger av, eller missförstår sig själva…och lägger av, eller saknar förmåga att koppla av (och ned), och mår psykiskt dåligt…och lägger av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *