Boktips 2015

För ett år sedan skrev jag ett blogginlägg med boktips. Det fick bra respons, men några hade svårt för att jag uppmanade dem att läsa när de var lediga. För mig blir det lite konstigt då det är ungefär som att säga: du kan inte jobba som chaufför om du tänker köra bil på fritiden eller du kan inte jobba med datorer om du tänker hålla på med datorer på fritiden… Däremot är det självklart att det du gör på din fritid bestämmer du själv över och det är inget som arbetsgivaren ska styra över, men om du vill läsa böcker på din fritid så är det självklart att du får göra det, men det är också okej att du väljer att inte läsa böcker som har med skola/inlärning etc att göra på din fritid.

Även den här gången tipsar jag om böcker som jag antingen läst och vet att är bra eller som jag inte läst, men som jag tror är läsvärda. Om eller när du vill läsa böckerna är upp till dig. Jag ger tips och du bestämmer om du vill ha tipsen eller inte ;o)

Handbok i formativ bedömning

Handbok i formativ bedömning, Dylan Williams (kommer i oktober)

Boken förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier för en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Boken tar även upp kollegialt arbete och hur man skapar de nödvändiga förutsättningarna till förändring.

Mathematics inside the black box, bedömning för lärande i matematikklassrummet, Jeremy Hodgen & Dylan Williams

Mathematics inside the black box, bedömning för lärande i matematikklassrummet, Jeremy Hodgen & Dylan Williams

Hur bedömer lärare elevens kunskaper? Hur anpassar lärarna undervisningen till den enskilde elevens förmågor? Hur blir eleverna själva medvetna om sitt eget lärande? Boken har fokus på formativ bedömning.

Du blir vad du tänker

Mindset – Du blir vad du tänker, Carol Dweck

Tror du att vissa saker är medfödda eller att allt går att träna upp? Carol Dweck pratar om ”Fixed Mindset” (statiskt mindset) respektive ”Growth mindset” (dynamiskt mindset). Ett dynamiskt mindset är avgörande för både personligt och professionellt lärande, där rätt sorts beröm är avgörande. 

Hur vi lär

Hur vi lär, Johan Hattie & Gregory Yates

Boken bygger vidare på professor John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat. Tillsammans med Gregory Yates beskriver Hattie i boken hur våra lärprocesser går till. 

Beteendeproblem i skolan

Beteendeproblem i skolan, Bo Hejlskov Elvén

Boken visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i skolan. Genom att lära sig mer om beteendeproblem hos barn ökar man möjligheterna till att hantera konflikter som kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Boken utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Genom att arbeta med lågaffektivt bemötande kan man som lärare undvika situationer som stör undervisningen för både barn och vuxna.

Studieteknik

Studieteknik: så lyckas du med dina studier, Håkan Fleischer

Studieteknik riktar sig främst till högskole- och universitetsstudenter, men kan också användas av gymnasieelever. I boken Studieteknik presenteras en modell med fem tydliga steg som hjälper dig i dina studier. 

Lärande bedömning

Lärande bedömning 3 uppl, Anders Jönsson

Boken visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor:

Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?

Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?

Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?

Hur kan man engagera eleverna i själv- och kamratbedömning?

Det flerstämmiga klassrummet

Det flerstämmiga klassrummet, Olga Dysthe

Det flerstämmiga klassrummet är ett klassrum där lärarens röst bara är en av många som hörs, där eleverna lär av varandra och där både muntligt och skriftligt språk intar en central plats. I denna bok jämför Olga Dysthe tre klasser där lärarna använder skrivande och samtal som viktiga redskap i undervisningen. 

Lektionen är helig

Lektionen är helig, John Steinberg

Pratar ni pedagogik och metodik i ditt arbetslag eller bland ämneslärarna? Pratar ni om vad kvalitet är och vad en lyckad lektion innebär? Är undervisningen det centrala på din skola? Varför lägger skolan ner så mycket energi på kringaktiviteter i stället för att satsa på undervisningen? 

De fem förmågorna i teori och praktik

De fem förmågorna i teori och praktik, Göran Svanelid

I kunskapskraven i  LGR-11 har fokus flyttats från bedömning av faktakunskaper till förmågor. De förmågor som är gemensamma kallas The Big 5 och består av analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och metakognitiv förmåga. Göran Svanelid visar att man kan hitta dem i det centrala innehållet, i kunskapskraven och de långsiktiga målen i läroplanen och ger exempel på hur man kan använda dem som utgångspunkt i undervisningen.

Professionellt kapital

Professionellt kapital, Andy Hargreaves & Michael Fullan

Att undervisa professionellt är ett personligt löfte att ägna sig åt rigorös träning, kontinuerligt lärande, återkoppling från kolleger, respekt för fakta, positivt intresse för föräldrar, kamp för att överträffa sig själv och att engagera sig mycket mer än vad som krävs i något skriftligt avtal. Men man kan inte gå på och undervisa som ett proffs dag ut och dag in, om inte alla ens kolleger också undervisar som ett proffs. 

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande: konkreta exempel i alla ämnen, Fredrik Bernelf

Boken breddar din bild av entreprenörskap och fokuserar på hur det kan användas i skolan. Du får information om varför du ska arbeta med entreprenörskap och framförallt konkreta exempel på hur du kan göra. Fredrik Bernelf är gymnasielärare och ger många konkreta tipsi boken .

Svensk forskning om läsning och läsutveckling

Svensk forskning om läsning och läsundervisning, Michael Tengberg & Christina Olin-Scheller

Under de senaste åren har elevers läsning och skolans läsundervisning diskuterats flitigt då PISA visat att fler elever läser sämre än tidigare. Hur tolkar och förstår unga läsare exempelvis en novell och hur ser de själva på sin läsning? I boken bidrar 17 svenska läsforskare med analyser av både skolans läspraktiker och unga läsares läsning och tolkning. 

God läsutveckling i praktiken

God läsutveckling, 3 upplagan, Katarina Herrlin & Ingvar Lundberg

Här beskrivs läsningens fem dimensioner: Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på ett schema markerar framstegen. 

Förstelärare

Förstelärare: en handbok, Per Kornhall

Försteläraren har en komplicerad uppgift: att utifrån vaga riktlinjer bedriva skolutveckling som verkligen gör skillnad. I boken beskrivs ett flertal användbara modeller för hur arbetet som förstelärare kan struktureras. 

Bedömninig i SO

Bedömning i SO: För grundskolan, Anders Jönsson & Christina Odenstad

I den här boken diskuteras vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanerna för SO-ämnena samt hur bedömningen kan genomföras för att hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor. Huvudfokus ligger på strategier för formativ bedömning men boken tar även upp skriftliga omdömen, betyg, likvärdighet, nationella prov och sambedömning.

Vägen till maxade betyg

Vägen till maxade betyg, Mattias Ribbing

Vad sägs om högsta betyg och samtidigt få mer tid till kompisar och fritidsintressen? Att direkt minnas allt viktigt som sägs på lektionerna och snabbt klara av hemuppgifterna? Minnesmästaren Mattias Ribbing presenterar här en fungerande inlärningsmodell där du lär dig ett nytt och effektivare sätt att tänka och som underlättar din skolgång. 

Digitala arbetssätt i klassrummet

Digitala arbetssätt i klassrummet, Sara Bruun

Digitala arbetssätt i klassrummet är en praktisk och konkret handbok som inte kräver några förkunskaper. Sara Bruun beskriver sina egna erfarenheter på resan från nybörjare till kunnig iom IKT-området. Sara Bruun är lärare i engelska och tyska i åk 6-9 och hon nominerades till Guldäpplet 2014.

Hjärnkoll på skolan

Hjärnkoll på skolan, Martin Ingvar & Gunilla Eldh

Hjärnans utveckling förutsätter att vi vuxna kan ge barnen motivation, återkoppling, utmaningar och trygghet. Barnhjärnan är också känslig för miljöfaktorer som mat, sömn och fysisk aktivitet. Martin Ingvar och Gunilla Eldh ger här ett hjärnperspektiv på den svenska skolan. 

Den gudarna älskar

Den gudarna älskar, Gunnar Ohlander

Värdens bästa skola, säger några.

Flumskola, påstår andra.

Vem har rätt och vem har fel?

Gunnar Ohrlander ger sig ut på spaning i klassrum och bland lärarutbildare, forskare och politiker. Han beger sig till den kommun som beslutat sig för att lyfta alla nivåer. Om en elev misslyckas, så är det skolan som inte klara sitt uppdrag.

Tänk på att ett skrivet ord är inte detsamma som att det automatiskt är sant, utan läs det som andra tycker/beskriver och använd det som ett underlag för reflektioner och diskussioner!

Om du har andra böcker som du läst som handlar om skola/skolutveckling/IKT etc som är värda att läsa så får du gärna dela med dig genom att kommentera nedan.

Lycka till med bokläsandet!

Skärmavbild 2015-01-25 kl. 14.48.36

Bookmark the permalink.

6 Comments

  1. Bra liknelse med taxi-chauffören! Liksom den viktiga självklarheten att det är jag som professionell som själv avgör vad jag gör av såväl fritid som förtroendearbetstid (vilken ju ger såväl möjligheter som utmaningar).

    Gillar många av dina tips med, några av dem gillas uppenbarligen av många lärare då de är med i toppstriden på #pedaläslyft: http://lrbloggar.se/magnus/pedalaslyft-finalomrostning-o-ferie/

  2. Vill bara tacka för boktipsen. Hittade flera som jag ska köpa och läsa på lediga stunder för att försöka förstå och förhoppningsvis bli en bättre pedagog.

  3. Tack fanns några nya guldkorn att förgylla sommaren med 🙂

  4. Tack för dina boktips!! Har haft en fantastisk vecka i hängmattan tillsammans med Dweck och Kornhall:) Nästa vecka blir det Svanelid som får hålla mig sällskap på stranden:)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *